top of page
 • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

Import towarów do USA w celu sprzedaży na Amazon

Nadzór nad towarami importowanymi do Stanów Zjednoczonych leży w gestii agencji rządu federalnego USA - U.S. Customs and Border Protection U.S. Customs czuwają nad przestrzeganiem wymaganych zasad i przepisów prawnych, oraz nadzorują wywiązywania się przez importerów z ich obowiązków celnych.

Przepisy prawne w USA wymagają od każdego importera produktów dostarczanych do Stanów Zjednoczonych, posiadania specjalnego przedstawiciela, który definiowany jest jako "Importer of Record" (Importer Rekordu).


"Importerem rekordu" może być osoba lub firma odpowiedzialna za:

 • zapewnienie, że towary przywożone są zgodne z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi,

 • złożeniem wpisu celnego i związanymi z nim dokumentów,

 • dokonywanie naliczonych należności celnych przywozowych i innych podatków od tych towarów.

Amazon, w tym jego centra dystrybucyjne, nie działają jako Importer Rekordu dla produktów oferowanych do sprzedaży, w tym w ramach programu FBA (Fulfillment by Amazon). Dotyczy to wszystkich przesyłek do Amazon o dowolnej wielkości i niezależnie od ich pochodzenia i produktu. Firma Amazon nie jest odpowiedzialna ani nie pobiera ceł, podatków ani kosztów wysyłek związanych z FBA. Każda przesyłka przybywająca do centrum dystrybucyjnego Amazon, bez uiszczonych opłaty, w tym wszelkich należności, podatków lub kosztów wysyłki, zostanie odrzucona.


W/g opinii U.S. Customs and Border Protection zagraniczna firma eksportująca do do Stanów Zjednoczonych może obyć się bez importera zarejestrowanego w USA, pod warunkiem posiadania własnego agenta w tym samym stanie, w którym następuje "wejście" danego produktu do USA ("port of entry"). Takim agentem może być agencja celna ("customs brooker") lub wyznaczona do tego firma / osoba, wyposażona w odpowiednie pełnomocnictwa ("Power of Attorney").


W związku z tym, każdy zagraniczny sprzedawca na Amazon, nie będący fizycznie w USA, musi dostarczyć towar do Amazon przez swojego przedstawiciela na miejscu. W niektórych przypadkach tej roli mogą podjąć się firmy kurierskie jak UPS lub FedEx.

W przypadku posiadania w USA przedstawiciela / agenta, importer sam być "Importer of Record" (Importer Rekordu). Każda jego przesyłka, oprócz produktów, musi zawierać następujące dokumenty:

 • Commercial invoice (Faktura handlowa) - oryginał i dwie kopie.

 • Customs Power of Attorney form do agenta.

 • Dodatkowe dokumenty (jeśli dostępne) dotyczące produktu, jak certyfikaty, testy, itp. itd. pozwalające danemu Urzędowi Celnemu w USA potwierdzenie typu towaru i związanych z nim opłat celnych.

 • Wymagane dokumenty do odprawy celnej w Polsce.

Wyposażona w odpowiednie załączniki przesyłka, powinna być wysłana na adres agenta za pomocą firmy kurierskiej lub przewozowej. Odbiorca, w momencie otrzymania przesyłki, uiszcza przewoźnikowi (np. UPS, FedEx) odpowiednie opłaty celne i odbiera przesyłką. Płatność wszystkich wymaganych należności może być dokonana przez czek lub kartę kredytową. Suma do zapłacenia powinna być dostarczona odbiorcy przez przewoźnika i znana odbiorcy jakiś czas wcześniej przed dostawa.


W przypadku przesyłek z większymi ilościami produktów np. kontenerowych, proces kontaktów z Urzędem Celnym powinien być zlecony osobnej instytucji tzw. "Customs Brooker", czyli odpowiedniej agencji celnej.


Mniejsze przesyłki, o wartości do 800 USD mogą być również wysyłane "normalna" poczta, co często upraszcza cały proces.


Wysokość wymaganych opłat celnych zależy od decyzji Urzędu Celnego w USA i stanowi odpowiedni procent wartości przesyłki określonej w "Fakturze handlowej". Wysokość opłat celnych (jeśli importowany produkt objęty jest cłem) stanowi procent wartości przesyłki określonej w "Fakturze handlowej", wartość przesyłki musi być możliwa do ewentualnej weryfikacji przez Urząd Celny w USA.

NIEZMIERNIE ISTOTNE JEST WIEC PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE PRZEZ IMPORTERA WŁAŚCIWEJ KATEGORII DLA JEGO PRODUKTÓW I ICH WARTOŚCI, bo bez tego nie można prawidłowo wypełnić wymaganych form i ma to decydująca role w decyzji Urzędu Celnego na temat wysokości cła. W skrócie, każdy importer musi pamiętać więc o następujących krokach w procesie importu towarów do USA:

 • Posiadanie agenta i jeśli to konieczne odpowiedniej agencji celnej w USA,

 • Właściwego zapakowania i wysyłki przesyłki,

 • Przygotowaniu i załączeniu właściwych dokumentów przewozowych,

 • Uiszczeniu odpowiednich opłat celnych w USA,

 • Dostarczeniu towaru do Amazon w/g określonych specyfikacji.


Serwis DIGINET, w ramach naszych usług, oferuje zarządzanie procesami wysyłek produktów od partnerów w Polsce do Amazon, w tym dla programu FBA. Zapewniamy:

 • pomoc we właściwym przygotowaniu przesyłek, w tym wymaganej dokumentacji,

 • podjecie roli agenta,

 • asystę w znalezieniu "Customs Brooker",

 • asystę przy ocleniu przesyłek,

 • dostosowanie towarów do wymagań sprzedaży Amazon np. przepakowanie,

 • foliowanie, składanie towarów wymagających złożenia, itp.,

 • wysyłkę produktów do magazynów Amazon.


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page