top of page
  • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

Księgowość w USA dla przedsiębiorców z Polski

Ważnym elementem księgowości w USA dla osoby z Polski, jest zrozumienie tego co to znaczy pojęcie "Księgowy" w USA.


W języku polskim, "Księgowy" to osoba zatrudniona w dziale księgowości, której podstawowym zadaniem jest kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy. Zawód księgowego w Polsce może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca kilkuletnia praktykę zawodową w księgowości, oraz legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie księgowości, lub równorzędnych wraz z ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. W pewnych przypadkach księgowym może zostać również zostać osoba posiadającą średnie wykształcenie, ale pod warunkiem odbycia dwuletniej praktyki w księgowości oraz po zdaniu specjalistycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.


W Polsce, termin “księgowy” tłumaczony jest z angielskiego na polski, często bez rozróżnienia, jako "Bookkeeper" lub “Accountant”, oraz czasami jako “CPA”. Język polski nie rozróżnia różnicy między tymi trzem odmiennymi w języku angielskim pojęciami. Terminy "księgowy - bookkeeper", "księgowy - accountant" i "księgowy - CPA" są często używane zamiennie.

Ale to nie to samo.


Tych trzech profesjonalistów bardzo różni się pod względem zakresu pracy, zadań, które wykonują, oraz wymaganych umiejętności, uprawnień i statusu zawodowego

Na czym polega więc różnica między tymi trzema funkcjami?


W praktyce amerykańskiej firmy, "Bookkeeper" odpowiedzialny jest za rejestrację transakcji finansowych; “Accountant” odpowiedzialny jest za ich interpretowanie, klasyfikowanie, analizowanie, raportowanie i podsumowywanie danych finansowych; natomiast “CPA” ma dodatkowy poziom wiarygodności, wykształcenia, wymaganych akredytacji, specjalistycznej wiedzy i uprawnień.


Bookkeeper” odpowiedzialny jest za dokładne rejestrowanie transakcji finansowych, w tym należności, inwentaryzację i (jeśli jest taką potrzeba) listy płac, oraz dostarczanie okresowych raportów. “Bookkeeper” nie analizuje raportów ani nie udziela porad podatkowych. Pracownik wykonujący zadania “bookkeeper” musi oczywiście posiadać odpowiednie predyspozycje oraz praktykę; ale tego typu funkcja nie wymaga koniecznie bardzo specjalistycznych kwalifikacji ani wieloletniego doświadczenia. Do właściwej rejestracji transakcji służy “Bookkeeper” szereg narzędzi, programów komputerowych, z których najbardziej popularną jest aplikacja QuickBooks. Odpowiednio przeszkolony i wyposażony w QuickBooks "Bookkeeper" jest w stanie spełnić wymagania większości małych i średnich firm w USA w zakresie właściwej rejestracji procesów finansowych zachodzących w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.


Natomiast “Accountant” mimo, że czasami może (ale zazwyczaj nie) pełnić w firmie funkcję “Bookkeeper”, jest generalnie odpowiedzialny za interpretowanie, klasyfikowanie, analizowanie, raportowanie i podsumowywanie danych finansowych. Zazwyczaj przygotowuje on szczegółowe sprawozdania finansowe, przeprowadza audyty ksiąg spółek publicznych i sporządza raporty dla celów podatkowych. Firmowy “Accountant” jest sklasyfikowany przez amerykański urząd finansowy (IRS) jako "niezatwierdzony sporządzający", co oznacza, że nie ma on legitymacji wobec IRS w kwestii podpisywania deklaracji podatkowych lub reprezentowania klientów podczas audytów podatkowych i innych spraw przed IRS. Tylko “CPA”, rzecznicy podatkowi i zarejestrowani pełnomocnicy są w stanie reprezentować podatnika przed IRS.


W odróżnieniu od “Bookkeeper” i “Accountant“; “CPA” (Certified Public Accountant - czyli oficjalnie akredytowany profesjonalny księgowy) to księgowy, który zdał określone egzaminy i spełnił wszystkie inne wymogi ustawowe i licencyjne obowiązujące księgowych w USA. Oprócz przygotowywania i przeglądania sprawozdań finansowych, "CPA" przygotowują również deklarację podatkowe dla firm i osób fizycznych, podpisują zeznania podatkowe i reprezentuje podatników przed IRS w przypadku audytów i innych kwestii. Każdy "CPA" jest członkiem organizacji American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), która jest krajowym stowarzyszeniem zawodowym dla CPA.


Koszt zatrudnienia wykwalifikowanego “Bookkeeper” w USA zwykle nie przekracza 50 USD za godzinę, w zależności od wymaganych obowiązków więcej dla “Accountant“; stawki dla doświadczonego “CPA” są w setkach dolarów, średnio około 350 USD za godzinę.

Wielu naszych klientów z Polski początkowo zakłada, że najlepszym dla nich rozwiązaniem w prowadzeniu księgowości w USA będzie zatrudnienie profesjonalnego CPA, który zajmie się "wszystkim co trzeba". Oczywiście jest to możliwe, ale w praktyce rozwiązanie to podobne jest do wbijania gwoździ w ścianę za pomocą bardzo precyzyjnego mikroskopu.

Którego specjalistę od księgowości potrzebuję więc Twoją firma do prowadzenia wymaganej księgowości w USA?


Krotka odpowiedz brzmi - potrzebować będziesz bookkeeper'a, accountant'a jak i CPA. Niektóre z tych funkcji możesz wykonywać samodzielnie, do innych będziesz potrzebował profesjonalistów. Bookkeeper będzie rejestrował Twoje transakcje, a Accountant nadzorował pracę Bookkeeper'a i interpretował dla Ciebie wyniki. Natomiast usługę CPA będziesz potrzebował zwykle tylko raz lub parę razy w roku; zazwyczaj tylko do przygotowania Twoich rocznych zeznań podatkowych, co nie powinno zająć CPA więcej niż 3-4 godziny.


Każda firma w USA, nawet tą najmniejszą, potrzebuję kogoś, kto będzie prowadził i śledził jej książki finansowe. Niezależnie od tego, czy zatrudnisz własnego pracownika czy wykonawcę usługi księgowej, będziesz potrzebować “Bookkeeper” do właściwej rejestracji Twoich transakcji finansowych, w/g obowiązujących w USA wymagań.


Musisz również mieć kogoś, kto pomoże ci przejrzeć swoje raporty finansowe i pomoże Ci podjąć decyzję dotyczące Twoich finansów i podatków. Tym “kimś” nie musi być koniecznie “CPA”, ale jak już było wspomniane powyżej, zarówno bookkeeper jak i accountant , którzy nie są licencjonowanym i praktykującym "CPA", nie mogą reprezentować Twojej firmy w kontaktach z IRS.


W związku z tym, jeśli sam nie jesteś specjalista w dziedzinie księgowości w USA i jesteś w stanie samodzielnie realizować wszelkie wymagane w USA zasady księgowości; oprócz “bookkeeper” będziesz potrzebował również “CPA”. Pomoże on Tobie nie tylko w weryfikacji poprawności prowadzenia Twoich ksiąg finansowych, ale również udzieli on Tobie porad podatkowych, a także przygotowuję i złoży w Twoim imieniu okresowo wymagane zeznania podatkowe, oraz jeśli zajdzie taką potrzeba, będzie reprezentował Twoja firmę w kontaktach z IRS.

Serwis Diginet oferuje kompleksowe usługi księgowe obejmujące wszelkie aspekty wymaganej w USA księgowości i gwarantuje realizację zadań wykonywanych zarówno przez “Bookkeeper”, “Accountant” jaki i “CPA”.


Oprócz oferty związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej w USA, otworzenia i rejestracji firmy oraz uzyskania wysmaganych certyfikatów; zapewniamy także przygotowanie i rozliczania wszelkich obowiązujących w USA podatków, zarówno dochodowych (income tax) jak i od sprzedaży (sales tax).


Nasza firma posiada zarówno własnych “Bookkeepers” jak i “Accountants”. Współpracujemy również z wieloma renomowanymi "CPA's", będącymi w stanie – i za naszym pośrednictwem - zapewnić realizację wszelkich dodatkowych wymagań naszych klientów.

Ze względu na długoletnia praktykę, specjalizację, oraz wypracowane przez lata kontakty, nasze ceny są bardzo konkurencyjne, ale nigdy nie odbywa się to kosztem jakości naszej usługi.

223 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page