top of page
 • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

ONE MAN WOLF PACK, czyli wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o Jednoosobowych Spółkach LLC w USA , ale bałeś się zapytać.

Zaktualizowano: 1 kwiTa sesja Pytań i Odpowiedzi koncentruje się na temacie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) w Stanach Zjednoczonych i omawia obowiązki podatkowe spoczywające na ich właścicielach.


Pytanie:

Co to jest Sole Member LLC?


Odpowiedź:

Sole Member LLC (Single-Member Limited Liability Company, SMLLC), czyli Jednoosobowa Spółka LLC, to struktura podmiotu gospodarczego dozwolona przez prawa stanowe w USA. Jak sama nazwa wskazuje, taka spółka ma tylko jednego (jedynego) właściciela, zwanego członkiem. Bohater trylogii filmowej “The Hangover” grany przez Zach Galifianakis’a określiłby to jako “One Man Wolf Pack”.


P:

Jakie są korzyści i wady posiadania SMLLC?

O:

Korzyści:

 • Ograniczona odpowiedzialność. Podobnie jak korporacje i spółki partnerskie, SMLLC zapewnia właścicielowi ochronę przed osobistą odpowiedzialnością za długi i roszczenia biznesowe firmy.

 • Elastyczność w opodatkowaniu, sam możesz wybrać, jak chcesz opodatkować swoją firmę: jako jednoosobowy przedsiębiorca lub korporacja. Czyli masz do wyboru pizza na miejscu lub na wynos.

 • Prostota i mniej formalności, SMLLC jest bardziej przyjazne dla małych firm i przedsiębiorców niż struktura dużej koropracji.

Wady:

 • Pomimo ochrony przed odpowiedzialnością, SMLLC ma większe ryzyko niż spółki wieloosobowe.

 • Chociaż jest mniej wymagań formalnych niż dla większych firm, to wciąż musisz spełnić pewne obowiązki prawne i księgowe.

 • Jestes sam, SM LLC nie może mieć innych wspólników lub udziałowców.


P:

Czy IRS uznaje innych (nienotowanych) partnerów Sole Member LLC za właścicieli?

O:

Nie, tak nie jest. Niezależnie od jakichkolwiek umów z jakimkolwiek „cichym” partnerem, urząd podatkowy IRS bierze pod uwagę tylko jednego właściciela i tylko jego pociąga do odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania podatkowe związane z SMLLC.


P:

Jakie jest traktowanie podatkowe SMLLC?

O:

Dla celów federalnego podatku dochodowego jednoosobowa spółka LLC jest zazwyczaj traktowana jako „podmiot pomijany”, chyba że zdecyduje się być traktowana jako spółka kapitałowa. W przypadku braku takiego wyboru, całą działalność LLC należy zgłosić w osobistym zeznaniu podatkowym jej właściciela.


P:

W jaki sposób podmiot SMLLC składa raport do urzędu skarbowego IRS? Z jakiego formularza podatkowego należy skorzystać?

O:

Właściciel spółki LLC zgłasza swój zysk lub stratę netto w swoim własnym zeznaniu podatkowym, korzystając z formularza 1040NR (zeznanie podatkowe dotyczące cudzoziemców niebędących rezydentami USA). W szczególności Załącznik C (Zysk lub strata z działalności) służy do zgłaszania dochodów i wydatków LLC.

  

P:

Czy oprócz zeznania podatkowego właściciela obowiązują inne wymogi dotyczące sprawozdawczości podatkowej w przypadku SMLLC?

O:

Oczywiście! Chociaż Twoja spółka LLC nie jest zobowiązana do składania podatków w USA, musi złożyć formularz 5472 (zeznanie informacyjne amerykańskiej korporacji z 25% udziałem zagranicznym lub zagranicznej korporacji prowadzącej działalność handlową lub biznesową w USA). Niezłożenie tego formularza to jak jazda bez prawa jazdy. Grozi to karą w wysokości do 25 000,00 USD. Zdecydowanie zaleca się więc przestrzeganie tego wymogu i unikanie mandatów!


P:

Czy w przypadku SMLLC obowiązują jakieś stanowe wymogi podatkowe?

O:

SMLLC jest traktowana jako podmiot pomijany dla celów podatków federalnych, jakby był niewidzialny dla IRS. Ale na poziomie stanowym to już inna bajka. Właściciel SMLLC musi być świadomy konsekwencji podatkowych w swoim stanie i przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących składania dokumentów specyficznych dla tej jurysdykcji.P:

Czy właściciel SMLLC ma jakieś międzynarodowe konsekwencje podatkowe?

O:

Zagraniczny właściciel SMLLC powinien zadeklarować swój dochód uzyskany w USA nie tylko w zeznaniu podatkowym w USA, ale także w zeznaniu dotyczącym kraju zamieszkania właściciela. Zapewnia to zgodność z amerykańskimi i zagranicznymi przepisami podatkowymi.

       

P:

Mój SMLLC uzyskał numer EIN (numer identyfikacyjny pracodawcy) od IRS. Czy mogę rozliczyć podatki korzystając z tego numeru?

O:

Nie, nie można używać numeru EIN SMLLC w swoim osobistym zeznaniu podatkowym. Zamiast tego we wszystkich deklaracjach informacyjnych związanych z podatkami dochodowymi w USA należy używać indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika (ITIN).


P:

Co się stanie, jeśli nie mam numeru ITIN?

O:

Bardzo ważne jest, aby niezwłocznie złożyć wniosek o numer ITIN. Bez numeru ITIN nie można złożyć wniosku o przedłużenie podatku ani złożyć zeznania podatkowego. Uzyskanie numeru ITIN od IRS może zająć kilka tygodni, dlatego należy rozpocząć ten proces jak najszybciej.


P:

Jak mogę uzyskać numer ITIN?

O:

Oto kroki potrzebne do uzyskania numeru ITIN:

     1. Wypełnij formularz W-7:

         ◦ Wypełnij formularz W-7, który jest wnioskiem o nadanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika IRS.

         ◦ Formularz W-7 można znaleźć na stronie internetowej IRS lub u upoważnionych doradców podatkowych.

     2. Dostarcz dokumenty potwierdzające:

         ◦ Zbierz niezbędne dokumenty, aby zweryfikować swoją tożsamość i status zagraniczny.

         ◦ IRS akceptuje różne dokumenty, w tym paszport zagraniczny lub kombinację innych akceptowanych dokumentów.

     3. Poświadczone kopie:

         ◦ Jeśli przesyłasz kopie oryginalnych dokumentów, upewnij się, że są one odpowiednio poświadczone przez instytucję wydającą (zagraniczną lub krajową).

         ◦ Kopia poświadczona notarialnie nie jest wystarczająca; musi być ostemplowany przez agencję wydającą lub upoważnionego agenta.

     4. Złóż wniosek:

         ◦ Wyślij wypełniony formularz W-7 wraz z dokumentami uzupełniającymi do urzędu skarbowego.


Alternatywnie możesz umówić się na randkę z agentem urzędu skarbowego w Centrum Pomocy dla Podatników IRS podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, lub skorzystać z usług certyfikowanego agenta w USA lub za granicą.


P:

Ile czasu zajmuje otrzymanie ITIN?

O:

IRS rozpatrzy Twój wniosek i powinieneś otrzymać numer ITIN w ciągu dwóch do czterech tygodni.


P:

Jakie kroki powinienem podjąć po uzyskaniu numeru ITIN?

O:

Po otrzymaniu numeru ITIN należy przystąpić do złożenia zeznania podatkowego. Ureguluj wszelkie zaległe kwoty, w tym naliczone odsetki i kary, jeśli mają zastosowanie. Pamiętaj, że numer ITIN służy celom podatkowym i nie przyznaje zezwolenia na pracę ani żadnego innego statusu prawnego.


P:

Czy właściciel SMLLC musi płacić w USA podatek na ubezpieczenia społeczne, cos takiego jak ZUS w Polsce?

O:

Obcokrajowcy niebędący rezydentami, którzy nie mieszkają w USA, nie są zobowiązani do płacenia podatku od ubezpieczenie społeczne. Jeśli nie jesteś rezydentem USA to powinieneś wystąpić o zaświadczenie o ubezpieczeniu (formularz PL/USA 1) w celu zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne w USA.

Jednakże cudzoziemiec będący rezydentem USA i prowadzący tam działalność gospodarczą na własny rachunek, musi płacić amerykański podatek Social Security, jeśli obowiązuje go międzynarodowa umowa o zabezpieczeniu społecznym. Umowy takie rząd USA posiada z 30 różnymi krajami, w tym z Polską.


P:

Słyszałem, że podatnicy w USA płacą mniejsze podatki jeśli są w związku małżeńskim. Czy doyczy to też cudziemcow?

O:

Jeśli jesteś cudzoziemcem niebędącym rezydentem USA i składasz formularz 1040-NR, masz możliwość skorzystania z jednego z trzech statusów zgłoszenia:

 • osoba indywidualna,

 • małżeństwo rozliczające podatki oddzielnie,

 • lub kwalifikujący się pozostały przy życiu małżonek.


Ogólnie rzecz biorąc, nie można złożyć wspólnego zeznania w związku małżeńskim, jeżeli którekolwiek z małżonków było cudzoziemcem niebędącym rezydentem w dowolnym momencie roku podatkowego. Jednakże cudzoziemcy niebędący rezydentami, pozostający w związku małżeńskim z obywatelami lub rezydentami USA, mogą zdecydować się na traktowanie ich jak rezydenci USA i składać wspólne zeznania. Kwalifikacja “pozostały przy życiu małżonek” dotyczy wyłącznie mieszkańcow Kanady, Meksyku, Korei Południowej. W większości przypadków, zagraniczni właściciele spółek SMLL rozliczają więc swoje podatki w USA jako osoby indywidualne.


P:

Słyszałem, że podatnicy w USA nie muszą płacić podatku dochodowego za pierwsze 27 700 dolarów dochodu. Czy jak też mogę odjąć ta sumę od zysków mojego SMLLC?

O:

Podana kwota to tzw. Odliczenie Standardowe dla małżeństw rozliczające się wspólnie, z którego mogą skorzystać wyłącznie pary, które legalnie i na stałe zamieszkują w USA. Jeśli jesteś cudzoziemcem niebędącym rezydentem, nie możesz ubiegać się o standardowe odliczenia. Możesz jednak odliczyć od dochodu swojej firmy wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w USA. Odliczenia te należy uwzględnić w Załączniku A do formularza 1040-NR.

Wyszczególnione odliczenia dotyczą tylko:

 • Stanowych i lokalnych podatków dochodowych

 • Darowizn na cele charytatywne na rzecz amerykańskich organizacji non-profit,

 • Strat w postaci utraty życia i kradzieży wynikające z klęski żywiołowej ogłoszonej przez władze federalne

 • Innych szczegółowych odliczeń.


P:

Czy jest coś, czego powinienem unikać jako właściciel Sole Member LLC?

O:

Jako właściciel SMLLC powinieneś unikać:

 • Mieszania finansów osobistych z biznesowymi. To jakbyś miał dwie kieszenie – jedną na pieniądze firmowe, a drugą na osobiste. Nie mieszaj ich!

 • Unikaj ignorowania formalności prawnych i wymagań księgowych. SMLLC może wydawać się mało formalne, ale wciąż musisz przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów.

 • Unikaj myślenia, że jesteś calkowiecie bezpieczny przed odpowiedzialnością prawno, bo mimo ze SMLLC chroni twoje prywatne aktywa, Ty sam nie jesteś całkowicie bezpieczny przed odpowiedzialnością.

 • Czasami mniej to więcej. Nie próbuj zrobić wszystkiego sam. Unikaj myślenia, że jesteś Samotnym Wilkiem; współpracuj z innymi przedsiębiorcami, korzystaj z porad doradcow, mentorów i ucz się od innych!
13 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page