top of page
  • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w USA i ich zalety dla przedsiębiorców z Polski.

Zaktualizowano: 23 mar

Według prawodawstwa obowiązującego w USA nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zagranicznej własności jakiejkolwiek spółki utworzonej w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem korporacji typu S.


Nie trzeba więc być korporacją amerykańską, ani obywatelem USA, ani nawet posiadać zielonej karty, aby otworzyć w Stanach Zjednoczonych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) lub korporację z ograniczoną odpowiedzialnością (C-Corporation).


Co więcej, procedura założenia spółek przez obcokrajowca lub zagraniczną firmę, jest dokładnie taka sama, jak w przypadku zakładania tych samych podmiotów przez obywatela USA. Równocześnie, zagraniczny właściciel takiej firmy, korzysta z takich samych zalet i przywilejów jak obywatel z USA.Spółka LLC to podmiot prawny i gospodarczy, nie posiada ona jednak w Stanach Zjednoczonych samodzielnego statusu podatkowego. Dla celów podatkowych amerykański federalny Urząd Finansowy (IRS) traktuje spółki LLC jako "Disregarded Entity", czyli w tłumaczeniu na polski "Podmiot celowo nieuwzględniony dla wymagań podatkowych". Ich właściciele, którzy są obywatelami USA, moja również inne opcje klasyfikacji podatkowej, jak spółkę parnerska (Partnership) lub korporacja S, ale te wybory są generalnie niedostępne dla cudzoziemców.


Czy spółki LLC będące własnością podmiotów zagranicznych muszą płacić w USA podatki dochodowe? Określenie "podmiot celowo nieuwzględniony dla wymagań podatkowych" sugeruje taki scenariusz. Rzeczywistość jest niestety nieco bardziej skomplikowana.


"Disregarded Entity" to struktura biznesowa, której amerykański właściciel płaci podatki podmiotu gospodarczego na podstawie jego osobistego zeznania podatkowego. W USA takim podmiotem jest najczęściej jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Single Member LLC), lub jednoosobowa firma prywatna (Sole Proprietorship).


Spółki LLC z kapitałem zagranicznym mimo, iż nie muszą teoretycznie płacić w USA żadnych podatków dochodowych, to jednak jeśli generują one dochody związane z ich biznesem na terenie USA, lub podlegające tzw. FDAP (Fixed, Determinable, Annual, Periodical, czyli Stałe, Możliwe do określenia, Roczne lub Okresowe), muszą rozliczyć i regulować podatki na rzecz fiskusa w USA. Czyli w przypadku jeśli nastąpiła sprzedaż lub wykonanie usługi na rzecz firmy lub obywatela w USA, powstaje takie zobowiązanie. I bez względu na czy produkt został wysłany do klienta w USA z Chin lub Polski za pośrednictwem poczty, czy sprzedany i zrealizowany w ramach platformy typu Amazon.Dla przedsiębiorców z Polski zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w USA, ale nie posiadającym jeszcze odpowiedniego kapitału lub dopiero rozpoczynającymi sprzedaż produktów lub usług klientom w USA, spółki LLC są na ogół łatwiejsze i tańsze w założeniu i prowadzeniu niż korporacja typu C. Korporacje zapewniają swoim akcjonariuszom ochronę prawną, co oznacza, że majątek osobisty akcjonariuszy jest chroniony przed długami biznesowymi i procesami sądowymi przeciwko przedsiębiorstwu. Korporacje mają również możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i obligacji.


Podobnie jak korporacje spółki LLC oferują podobną ochronę przed odpowiedzialnością swoim właścicielom, ale przy mniejszych formalnościach i wymaganiach dotyczących prowadzenia dokumentacji. Spółki LLC oferują również większą elastyczność pod względem podatkowym, ponieważ mogą być opodatkowane zarówno jako spółka jednoosobowa, jak i spółka wieloosobowa, których właściciele płacą podatki na podstawie procentu ich własności. Zaletą spółki LLC jest również ochrona prawna właścicieli przed osobistą odpowiedzialnością za działania spółki. Wierzyciele nie mogą ścigać majątku osobistego właścicieli, aby spłacić długi firmy. To oznacza, że majątek osobisty członków nie jest zagrożony przez zobowiązania spółki. Członkami LLC mogą być osoby fizyczne, spółki osobowe, trusty lub korporacje. Nie ma ograniczeń co do liczby członków.


Opodatkowanie spółki LLC traktowane jest w USA jako tzw. “Pass-Through Entity” (Obiekt przejściowy) co oznacza, że dochód spółki nie jest opodatkowany na poziomie podmiotu. Każdy dochód lub strata spółki LLC jest przekazywana właścicielowi (członkowi), który następnie zgłasza go w swoim osobistym zeznaniu podatkowym. Polscy właściciele amerykańskich spółek LLC, który uzyskuje dochody z prowadzenia firmy w USA, mają obowiązek rozliczenia podatkowego zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jednak na mocy traktatu unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i USA, polscy przedsiębiorcy po zgłoszeniu uzyskanych dochodów i zapłaconych podatków spółki LLC w USA, mają możliwość odjęcia tych podatków od należności podatkowych w Polsce.


Podsumowując, spółki LLC to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Polskim przedsiębiorcą oferują one podobną ochronę przed odpowiedzialnością jak zagranicznym właścicielom amerykańskich korporacji, przy znacznie zmniejszonych formalnościach i wymaganiach prawnym. Równocześnie pomagają one właścicielom zachowanie wymagań jakie często muszą spełniać lokalne firmy w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i bankami w USA.


Zachęcamy więc Polskich przedsiębiorców do rozważenie tej atrakcyjnej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w USA i korzystania z podobnych korzyści jakie dostępne są dużym korporacjom amerykańskim.9 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page