top of page
  • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

Wybór struktury organizacyjnej firmy w USA

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w USA mają do wyboru dwie formy (struktury) organizacji swojej firmy:


1. Limited Liability Company (LLC)

2. Corporations (Corp. / Inc.)


Obie struktury, zarówno “LLC” jak i “Corporations” odpowiadają w uproszczeniu polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ; różnią się one jednak zasadniczo w sposobie organizacji, wymagań księgowych i rozliczania podatków.


Dla przedsiębiorców amerykańskich dostępna jest jeszcze dwie inne struktury organizacji firmy - “Sole Proprietorship” i "Partnership". “Sole Proprietorship" zbliżony jest do popularnej w Polsce “Jednoosobowej Działalności Gospodarczej”; natomiast "Partnership" do polskiej Spółki jawnej. W obu wariantach podatki rozliczane są przez właściciela firmy w ramach jego własnego (prywatnego) rocznego zeznania podatkowego. Struktura "Sole Proprietorship" jest bardzo popularna wśród “małych” przedsiębiorców w USA, głównie ze względu na prostotę i minimalne wymagania w zakresie prowadzenia księgowości. Struktura ta dostępna jest jednak WYŁĄCZNIE dla obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych i nie jest ona dostępna dla przedsiębiorcy będącego obywatelem Polski. Natomiast amerykański "Partnership" tak samo jak Spółka jawna w Polsce, nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące osób prawnych. Tak samo jak “Sole Proprietorship" taki "Partnership" sam nie płaci podatków, tylko robią to jego właściciele.


Struktura i organizacja LLC ("Limited Liability Company") jest zbliżona do polskiej Spółki Cywilnej z ograniczona odpowiedzialnością. Właścicielem LLC może być zarówno jedna osoba lub firma, jak również kilku właścicieli, którzy zakładają spółkę handlowa do prowadzenia wybranej przez nich działalności gospodarczej (np. inwestycji w “real estate”). W odróżnieniu od Sole Proprietorship, LLC jest niezależną struktura gospodarczą, pozwalającą jej właścicielom na ograniczenie ich odpowiedzialności osobistej za długi przedsiębiorstwa i przeniesienie ich na firmę. W przypadku LLC tylko aktywa będące własnością LLC, podlegają roszczeniom wierzycieli biznesowych, w tym pozwów przeciwko przedsiębiorstwu. Właściciele LLC są nazywani "członkami", a zamiast udziałów każdy członek ma określony procent firmy, czasami nazywany "odsetkami członkowskimi".


Natomiast “Corporations”, których struktura podobnie jak LLC bliska jest polskiej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to spółki kapitałowe, które emitują akcje dla swoich właścicieli, którzy są zwani udziałowcami. Akcje korporacyjne są łatwe do przeniesienia z jednego właściciela na drugiego, a zatem korporacja może być dobrym wyborem dla firm, zainteresowanymi udziałem zewnętrznych inwestorów. Tak samo jak w przypadku LLC, Corporation pozwala jej właścicielom na ograniczenie ich odpowiedzialności osobistej za długi przedsiębiorstwa i przeniesienie ich na firmę.


Zarówno LLC jak i Corporation mogą posiadać właścicieli zagranicznych, natomiast wybór jednej lub drugiej struktury, zależy w dużym stopniu od różnicy w opodatkowaniem LLC a opodatkowaniu Corporation.


W praktyce "zagraniczne" LLC może rozliczać podatki w USA wyłącznie jako "Corporation C".

W odróżnienie od Corporation, LLC nie posiada samodzielnej osobowości podatkowej i w momencie jej założenia, firma musi zdeklarować w jaki sposób będzie rozliczała ona podatki dochodowe. Członkowie LLC mają do wyboru raportowanie i płacenie podatków od dochodu z działalności gospodarczej jako:

  1. "Partnership", lub jako

  2. "Corporation"

Przy wyborze rozliczania podatków jak "Partnership", właściciele LLC rozliczają podatki w ramach ich osobistych deklaracji podatkowych. Przy wyborze takiego scenariusza LLC "przekazuje” wszelkie zyski lub straty swoim partnerom, co określane jest jako "pass through". Członkowie LLC mogą również - w przeciwieństwie do akcjonariuszy w Corporation - podlegać podatkowi od samozatrudnienia.


Cudzoziemiec zakładający LLC w USA musi jednak pamiętać, że każde LLC, którego właścicielem są cudzoziemcy, nie może rozliczać dochodu z działalności gospodarczej jako Partnership, czyli w ramach jego osobistej deklaracji podatkowych, bo ten przywilej – tak samo jak w przypadku Sole Proprietorship - jest dostępny wyłącznie dla obywateli i permanentnych rezydentów w Stanch Zjednoczonych, czyli dla osób posiadających obywatelstwo USA lub tzw. "zielona kartę".


W USA Corporations mogą być opodatkowane na jeden z dwóch sposobów, jako:

1. Corporation C

2. Corporation S


Z założenia, wszystkie korporacje są opodatkowane jako tzw. “Corporation C” i płacą federalny podatek dochodowy od zysków firmy, a akcjonariusze płacą podatek od otrzymywanych dywidend. Ponieważ kwoty dywidend są opodatkowane zarówno na poziomie firmy, jak i osobistym, jest to czasami określane jako "podwójne opodatkowanie".


Corporations mające 100 lub mniej akcjonariuszy i spełniające inne wymogi, mogą uniknąć podwójnego opodatkowania, wybierając opodatkowanie jako tzw. “Corporation S”. Corporation S nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, ale zyski korporacji przechodzą na osobiste zeznania podatkowe akcjonariuszy, a każdy udziałowiec samodzielnie płaci podatek od udziału w zyskach. Jednak tak samo jak w przypadku "Partnership", możliwość przekazania ("pass through") zysków lub strat dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających "Social Security Number", czyli obywatelsko USA lub "zieloną kartę"i nie jest możliwa dla cudzoziemców.


Reasumując - osoba otwierającą firmę w USA i nie będąca obywatelem USA lub stałym rezydentem ("zielona kartą"), musi rozliczać podatki dochodowe w USA WYŁĄCZNIE jak Corporation C, bez względu na wybór struktury organizacyjnej firmy: LLC lub Corporation.

Oprócz zasad i ograniczeń obowiązujących w USA; każdy polski przedsiębiorca musi również wziąć pod uwagę konsekwencje prawno-podatkowe w Polsce; jego własne potrzeby i wymagania dotyczące wybranej działalności, oczekiwane przychody i wydatków, wielkości operacji, ilość pracowników i kontrahentów.


Każda sytuacja jest unikalna i wymaga rozwiązanie “na zamówienie”. Dlatego też każdy zagraniczny przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA, powinien zawczasu zaczerpnąć opinii ekspertów w temacie min. prawników i księgowych, zarówno w USA jak i w Polsce.

36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page