top of page
  • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

Zobowiązania podatkowe dla firm prowadzących sprzedaż w USA

Zobowiązania podatkowe polskich przedsiębiorców prowadzących działalność sprzedaży w USA,  dotyczą pięciu różnych sfer:


Federalny podatek dochodowy, który jest w domenie IRS.

Stanowe podatki dochodowe, które są w domenie stanowych urzędów podatkowych.

Lokalne (np. gmina, miasto / county, city) podatki dochodowe, który są w domenie lokalnych urzędów podatkowych.

Podatków od sprzedaży (sales taxes), które są czymś w rodzaju amerykańskiego VAT (chociaż nie do końca).

 Podatków i opłat celnych.


1-3) Podatki dochodowe:


Federalny Urząd Podatkowy w USA (IRS) wymaga od wszystkich firm zajmujących się sprzedażą w USA do raportowania, a w pewnych przypadków również rozliczania na miejscu, czyli w USA, federalnego (krajowego) podatku dochodowego. Obowiązek ten dotyczy również firm zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w USA.


Zagraniczni  przedsiębiorcy działający w USA nie musza rozliczać się z podatków dochodowych w USA, jeśli nie posiadają tam oni obecności fizycznej, określanej jako tzw. "nexus". "Obecność fizyczna" czyli „nexus”, determinowany jest min. przez:

  • Posiadanie biura w USA,

  • Posiadanie pracownika/ów w USA,

  • Posiadanie magazynu w USA,

  • Posiadanie przedstawiciela handlowego W USA,

  • Miejsce przechowywanie zasobów reklamowych,

  • Miejsce z którego odbywają się wysyłki.

Zagraniczni  przedsiębiorcy działający w USA, którzy spełniają jeden z wymienionych powyżej warunków, posiadają amerykański nexus i mogą być zobowiązani do rozliczania się podatków dochodowych w USA.  Sam nexus nie tworzy koniecznie obowiązku rozliczania federalnego podatku dochodowego, bo  Konwencja między Polska a Stanami Zjednoczonymi chroni przedsiębiorców od podwójnego opodatkowania.  Czyli trzeba płacić podatki czy nie?  Ze względu na to, ze każda sytuacja jest unikalna, sugerujemy każdemu zagranicznemu  przedsiębiorcy zasięgniecie opinii prawnej u specjalizującego się w tej dziedzinie adwokata.


Natomiast zagraniczni  przedsiębiorcy działający w USA, którzy nie spełniają żadnego z wymienionych powyżej warunków nie muszą rozliczać się z podatków dochodowych w USA.


Na mocy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, polscy przedsiębiorcy działający w USA,  ale nie posiadający tam nexus, mogę rozliczać podatek dochodowy wyłącznie w Polsce.  Ale aby być zwolnionym z wymogów zgłaszania (i płacenia) podatków w Stanach Zjednoczonych, przepisy IRS wymagają od podatników spoza Stanów Zjednoczonych dostarczenia przez nich formularza W-8BEN.


Po dostarczaniu do IRS formularza W-8BEN, dana firma bez nexus w USA, powinna być zwolniona z wymogu rozliczania podatków w Stanach Zjednoczonych i dokonywać tego w Polsce.


DIGINET oferuje pomoc zarówno dla przedsiębiorców działający w USA i posiadających tam nexus; jak również dla tych którzy nie mają w USA obecności fizycznej. W przypadku braku nexus, sytuacja przedsiębiorcy jest prosta i jego obowiązki w zakresie podatku dochodowego ograniczają się w praktyce do poprawnego złożenia formy W-8BEN.


Natomiast wszyscy przedsiębiorcy zagraniczni  działający w USA, którzy posiadają tam nexus, musza określić ich obowiązki w zakresie rozliczania podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych, jak również wywiązywać się z obowiązujących ich w takim przypadku rozliczeń podatkowych w ich kraju.  Serwis Diginet ogranicza się do pomocy w rozliczaniu podatków w USA; w sprawie rozliczania zysków uzyskanych ze sprzedaży w USA w zeznaniach podatkowych w Polsce, polscy przedsiębiorcy powinni skontaktować się ze specjalistą w tej dziedzinie w Polsce.


Ważną informacja dla polskich przedsiębiorców działający w USA i posiadających tam nexus jest fakt, że Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczy WYŁĄCZNIE federalnego podatku dochodowego.  Konwencja ta NIE DOTYCZY dochodowych podatków stanowych i lokalnych; w związku z tym w wielu przypadkach przedsiębiorca posiadający nexus w USA może być zobowiązany nie tylko do rozliczania federalnych podatków dochodowych, ale również stanowych jak i lokalnych.


Serwis Diginet obejmuje kompleksowa usługę rozliczania wszystkich wymaganych w USA podatków dla firm zagranicznych posiadających nexus w USA.  Nasz serwis obejmuje jak również asysta w kontaktach z urzędami podatkowymi, oraz szeroki wachlarz usług związanych z założeniem firm w USA (corporation lub LLC), otrzymaniem federalnych i stanowych numerów ewidencji podatkowej, pomoc w założeniu kont bankowych, itp. itd.


2) Podatki od sprzedaży


Podatki od sprzedaży ("amerykański VAT") zarządzane są na poziomie lokalnych (stanowych) jurysdykcji, a USA to republika federalna składająca się z 50 stanów, okręgu federalnego (Waszyngton, D.C., stolicy Stanów Zjednoczonych), pięciu głównych terytoriów i różnych mniejszych wysp - każde z nich ma własne stawki i wymagania dotyczące podatków od sprzedaży.


Teoretycznie każdy sprzedawca działający w USA, w tym firmy prowadzące sprzedaż z zagranicy, są zobowiązane do rozliczania podatków od sprzedaży ze wszystkimi jurysdykcjami.


W praktyce jest to bardziej skomplikowane i pozwalające sprzedawcom na bardziej korzystne im rozwiązania. Przy przestrzeganiu określonych praktyk i przepisów; obowiązki te mogą być ograniczone wyłącznie do stanu gdzie dany sprzedawca posiada tzw. “nexus”, czyli fizyczna obecność. Definicja tego co jest taką obecność leży „szarej strefie” przepisów prawa podatkowego. Generalnie należy przyjąć że jeśli dany sklep, biuro, magazyn, pracownik lub inne kryteria ustalone przez daną jurysdykcję, znajduje się w danym stanie, to tam będziecie miał miejsce obowiązek płacenia lokalnych podatków.


DIGINET oferuje pomoc we właściwym przygotowaniu i rozliczaniu lokalnych zobowiązań podatkowych.


3) Opłaty celne


Jeśli chodzi o podatki i opłaty celne to wszyscy sprzedawcy działający w USA muszą przestrzegać przepisów amerykańskiego prawa celnego, w tym obowiązujących wymagań podatkowych. Należności celne przywozowe i podatkowe wymagane są przy imporcie towarów do Stanów Zjednoczonych, zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy. Niektóre towary nie podlegają temu obowiązkowi.


Ze względu na opłaty i przepisy celne, niemożliwe jest wysyłanie towarów z zagranicy bezpośrednio do magazynów w Amazon w USA. Do tego celu należny posiadać na miejscu przedstawiciela, który się tym zajmie; sam Amazon nie oferuje takiego serwisu.  Tego typu przedstawiciel  powinien zając się otrzymywaniem importowanych towarów, kontaktami z Urzędem celny w USA (U.S. Customs), magazynowaniem i wysyłka towarów do Amazon lub bezpośrednio do klientów w USA.


Urząd celny w USA nie wymaga od importera posiadania specjalnej licencji lub pozwolenia. Inne agencje, takie jak Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), Amerykańska Komisja ds. Żywności i Leków (FDA) i Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) mogą potrzebować zezwolenia, licencji lub innej certyfikacji, w zależności od tego, co jest importowane.


Obowiązująca przy imporcie deklaracja celna, wymaga numeru importera. Jest to numer rejestracyjny danej osoby lub firmy z IRS. Nie-rezydenci w Stanach Zjednoczonych, mogą ubiegać się o nadanie im numeru importera, składając Formularz CBP 5106.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page